”En gräslig jävel”

Leif GW om nämndemannen: ”En gräslig jävel”

Efter reklamen visas:

GW: ”En så jävla konstig dom har jag aldrig sett”
 
 

Nu kommenterar kriminologen Leif GW Persson skandaldomen i Solna tingsrätt.

– En så jävla konstig dom har jag aldrig sett, säger han i SVT:s ”Veckans brott”.

När Aftonbladet når polisprofessorn kallar han nämndemannen Ebtisam Aldebe för ”en gräslig jävel”.

Solna tingsrätt friade en man som misstänktes för att ha misshandlat Maryam Jassem, 26.

I domskälen skrev man att den misstänkte var från en god familj. Man skrev också att Maryams trovärdighet sänkts eftersom hon ringde polisen och inte mannens familj.

”Det normala i ’dessa kretsar’ är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att Maryam Jassem inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare”, står det i domen.

GW: ”Så jävla enfaldigt”

De två skiljaktiga nämndemännen, centerpartisterna Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson, har nu uteslutits ur partiet efter att domen uppmärksammades av media.

En av dem som reagerat starkt mot domen är polisprofessorn Leif GW Persson som kommenterade domen i SVT:s Veckans brott.

– Det är så jävla enfaldigt, jag har aldrig läst något liknande och då har jag nog ändå klämt omkring 5 000 domar genom åren, säger han till Aftonbladet.

GW ger inte mycket för nämndemannen Ebtisam Aldebe.

– Det är ju en gräslig jävel den här kvinnan.

Tror inte på C

Centerpartiet får också rejält med kritik från polisprofessorn.

– Centern ska ha varit omedvetna om detta. Morsning! De har bara haft en tanke i huvudet. Den här nämndemannen och hennes man har cirka 100 000 muslimer i sin hand. Och om de säger ”nu ska ni rösta på C”, ja då gör de det. 100 000 röster motsvarar ett mandat i riksdagen, säger Leif GW Persson.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf har tidigare kallat skrivningarna i domen för ”hårresande” och ”förfärliga”.

Målsägaren Maryam Jassem kommenterade själv nämndemannen Ebtisam Aldebe i går.

– Det säger mer om henne och hennes syn på kvinnor. Hon sa till Aftonbladet att hon följt lagen, jag förstår inte vad hon menar då, sa Maryam.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kammarrätten i Sundsvall. Faksimil Google Maps

Kammarrätten: sex personer ska få flytta till Sverige för att uppnå skälig levnadsnivå för ett flyktingbarn

SHARES2.1K

Samtidigt nekar samma domstol särskilt boende för en 95-årig kvinna isolerad i sitt hem. ”Omvårdnadsbehoven inte så omfattande”

En man från Etiopien som står registrerad hos Migrationsverket som 17 år gammal och som nyligen fått ett uppehållstillstånd i Sverige ansökte hos socialtjänsten i Falun om ett särskilt bidrag. Bidraget skulle täcka en ansökningsavgift för att hans familj i Etiopien bestående av hans mor och fem syskon skulle kunna ansöka om ett uppehållstillstånd i Sverige på familjeanknytning till honom.

Ansökningsavgiften är 1500 kronor för en vuxen och 750 kronor för barn vilket gör att den totala summan ligger på 5250 kronor. Falu kommun avslog ansökan den 7 mars 2017 varpå ärendet hamnade först hos förvaltningsrätten i Falun och sedan hos kammarrätten i Sundsvall.

Att få sex andra personer till Sverige är nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå

Samhällsnytt har tagit del av kommunens beslut, av vilket framgår bland annat att mannens gode man redan har samlat in de begärda pengarna vilket innebär att bidraget söktes retroaktivt. I sitt avslag skriver socialtjänsten att dess ansvar sträcker sig främst gentemot personer boende i kommunen – och varken den sökandens mor eller syskon är det.

Avslaget stod sig i förvaltningsrätten. Kammarrätten i Sundsvall gjorde dock en diametralt motsatt bedömning. I en dom från den 15 november skriver rätten att att bo tillsammans med sin familj är nödvändigt för att uppnå en ”skälig levnadsnivå” – ett rekvisit som är nödvändigt enligt Socialtjänstlagen.

Av Kammarrättens dom framgår att hela familjen redan beviljades permanenta uppehållstillstånd den 4 maj 2017 – genom omsorg av den gode man som gick in med egna pengar. Det framgår även att familjen ska resa in i Sverige på Migrationsverkets bekostnad – med flygbiljetter som myndigheten betalat enligt det förfarande som Samhällsnytt uppmärksammade i en artikel förra veckan.

I motiveringsdelen tar kammarrätten ingen ställning till varför mannen inte ansåg sig kunna uppnå en skälig levnadsnivå genom att bo med sin familj i ett tredje land. Istället skriver man följande:

”Som flykting kan han inte förväntas återvända till sitt hemland för att återförenas med sin familj. Det får mot denna bakgrund anses att det är nödvändigt för (honom) att återförenas med sin familj i Sverige för att uppnå en skälig levnadsnivå.”

Att kunna ta sig ut från lägenheten och få hjälp – inte nödvändigt för skälig levnadsnivå

Samhällsnytt noterar att samma domstol gjorde en annan, betydligt mindre generös tolkning av ”skälig levnadsstandard” i ett mål från november 2016 som handlade om en 95-årig kvinna, som ansökt om en plats på ett särskilt boende.

Enligt SVT som var först med att rapportera om fallet,  var kvinnan ensamboende, bodde en trappa upp utan hiss samt hade stora hälsoproblem. Hon hade dessutom nedsatt balans och det är problematiskt för henne att lämna lägenheten på egen hand.

Kvinnan har också ramlat några gånger i hemmet utan att kunna ta sig upp. Hon kände sig isolerad i hemmet och ville bo på ett boende där hon kunde få hjälp på plats och äta.

Men detta räckte inte för kammarrätten i Sundsvall som skrev att det inte krävs något särskilt boende för att hon skulle anses ha en skälig levnadsnivå:

”Sammantaget är således omvårdnadsbehoven, trots hennes höga ålder, inte så omfattande att hon har rätt till ett särskilt boende”.

Källorna till den här artikeln kan laddas ned och läsas på följande länkar: domen och socialtjänstens beslut.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jag mår illa av detta, fy fan…

Domen visar att det slagit slint i Sverige

Debattören: En kvinna som vågar anmäla misshandel ska inte behöva utstå dessa kränkningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag vet faktiskt inte vart jag ska börja. Det är så oerhört svårt att ta in att detta sker i en svensk tingsrätt, skriver Bahareh Mohammadi Andersson.

 
FOTO: KRISTER HANSSON
Jag vet faktiskt inte vart jag ska börja. Det är så oerhört svårt att ta in att detta sker i en svensk tingsrätt, skriver Bahareh Mohammadi Andersson.

DEBATT

DEBATT. En man frikänns av Solna Tingsrätt för misshandel på sin fru. Anledningen till frikännandet är att kvinnans trovärdighet bedöms som låg bland annat på grund av följande tre punkter:

 Kvinnan valde att anmäla mannen till polisen istället för att vända sig till hans släkt för hjälp.

  • Kvinnan grät inte när hon förhördes angående sina upplevelser.

  • Nämndemännen uppger att det är vanligt att kvinnor ljuger om att utsättas för våld och hot för att få tillgång till boende.

 

Jag vet faktiskt inte vart jag ska börja. Det är så oerhört svårt att ta in att detta sker i en svensk tingsrätt och att ovanstående är punkter som på allvar utgör domskäl.

Går det att tolka den första punkten på något annat sätt än att nämndemännen i det aktuella fallet förespråkar släktuppgörelser framför det svenska rättssystemet?

Om du är utsatt för ett brott i Sverige ska du vända dig till polisen för hjälp – det är det polisen finns till för. En polisanmälan med följande hantering är ett sätt för samhället att tydligt visa att våld inte accepteras. Är du utsatt för våld i nära relation är du utsatt för ett brott, brott accepteras inte, punkt slut.

Med den här domen tas flera steg bakåt i det arbete som yrkesverksamma inom området våld i nära relationer kämpat för i flera decennier. Vi som jobbar med våldsutsatta arbetar ständigt med att försöka motivera och uppmuntra våldsutsatta att våga polisanmäla de brott de utsatts för.

För kvinnor som utsatts för våld är polisanmälan många gånger en del i att få upprättelse, att markera för våldsutövaren att våldet inte är ok och att jag som utsatt inte accepterar det. I det här fallet ser vi en kvinna som uppenbarligen litat tillräckligt mycket på det svenska rättssystemet för att faktiskt söka hjälp hos polis när hon behövt den.

Som tack för förtroendet får hon sin trovärdighet ifrågasatt och anklagas för att ljuga om sin utsatthet. Vilka signaler skickar den här domen till våldsutsatta som står i begrepp att lämna en våldsam och destruktiv tillvaro? Jo något i stil med; det du blivit utsatt för är en privatsak, en familjeangelägenhet som inte ska lyftas fram i ljuset. Håll tyst…

 

År 2012 gjorde jag ett program tillsammans med ”Uppdrag granskning” där vi infiltrerade moskéer och avslöjade hur kvinnor med annan bakgrund än svensk fick råd av imamer att inte polisanmäla våld och att stå ut med det våld som de blev utsatta för inom familjen. Svenska myndigheter skulle inte kopplas in menade imamerna, svensk polis skulle inte kontaktas.

Programmet följdes av upprörd debatt där kontentan var att det minsann inte fick gå till så här i Sverige 2012, i en välutvecklad rättsstat. Religiösa auktoriteter, religiösa seder och kulturella traditioner skulle inte få företräde framför svensk lag menade man.

Är det någon som ser vart jag är på väg med det här? 2018, sex år senare släpps ett dokument från en svensk tingsrätt där en misshandlad kvinnas trovärdighet ifrågasätts för att hon valde att söka sig till polisen i stället för att behandla det våld hon blivit utsatt för som en familjeangelägenhet.

I stället för att agera på det sätt som religionen och kulturen förespråkar väljer kvinnan att följa svensk lag och blir för detta ifrågasatt i svensk domstol. Min hjärna orkar nästan inte bearbeta det. Hur ska vi ha det egentligen?

 

Någonstans har det tydligen slagit helt slint i det svenska rättssystemet och i det aktuella fallet tycks haveriet onekligen ha med nämndemännen att göra. Det är tydligt att rättssystemet måste ses över, och att nämndemän i framtiden måste kunna avkrävas någon form av kompetens inom de områden där de kan förväntas sitta med och döma i mål.

Alla har rätt att tycka och tänka, men när förutfattade meningar, fördomar och personliga åsikter blir avgörande istället för kompetens är vi extremt illa ute. Utifrån de ovan angivna punkterna att döma lyser kompetensen på området våld i nära relationer med sin frånvaro hos de nämndemän som varit med och fattat beslut i det aktuella fallet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Är detta vad S vill vad framtiden ska vara ?

Är vi på väg mot en normalisering av kvinnoförtryck? undrar Bahareh Mohammadi Andersson efter att ha läst om den bortgifta 15-åringen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: LENNART REHNMAN
Är vi på väg mot en normalisering av kvinnoförtryck? undrar Bahareh Mohammadi Andersson efter att ha läst om den bortgifta 15-åringen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: LENNART REHNMAN
Bahareh Mohammadi Andersson är människorättsaktivist och lokalpolitiker för Liberalerna. Foto: PRIVAT
Bahareh Mohammadi Andersson är människorättsaktivist och lokalpolitiker för Liberalerna. Foto: PRIVAT

Sveket mot bortgifta 15-åringen är oerhört

En 15-årig flicka giftes bort och hämtades till Sverige. Sen blev hon familjehemsplacerad – hos sin vuxne make.

Fallet är så orimligt som det kan bli. Vad är det för signaler samhället skickar ut till denna unga stackars tjej? skriver Bahareh Mohammadi Andersson.

Expressen getinglogga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | TVÅNGSÄKTENSKAP. Jag är så oerhört besviken. Jag är besviken och jag skäms så det bränner i ögonen. Jag vet inte hur jag ska hantera detta som fortfarande utspelar sig i vårt samhälle.

Det är Nerikes Allehanda som har rapporterat om fallet: En bortgift 15-årig flicka placerades i familjehem – hos sin vuxne make, som kunde fortsätta sina kränkningar och dessutom lyfte bidrag för besväret.

Vi reagerar med en känsla av avsky när vi läser om något liknande som handlar om vuxna människor. Kanske är det för att vi kan leva oss in i situationen, relatera till händelsen och känslan. Allt för många människor, i alla fall i beslutsfattande positioner, tycks dock inte ha samma känsla för empati när det handlar om barn och unga. Så fort det handlar om människor under 18 år, som dessutom har en annan etnisk bakgrund än den svenska, blir det uppenbarligen besvärligt.

LÄS MER: I Sverige lever kvinnor under könsapartheid 

Sverige är en rättsstat. Sverige är ett land som har mycket att vara stolt över. Generellt har vi ännu en hög ekonomisk standard med ett relativt väl fungerande socialförsäkringssystem. Ett i stort sett välsmort samhälle där alla har en trygghet.

Olika syn på kvinnors rättigheter

Men alla samhällen har ju baksidor. I alla demokratiska och icke demokratiska samhällen sker kränkningar mot mänskliga rättigheter. Men rättsstaten skall skydda människor mot kränkningar och ge upprättelse till de utsatta. En av samhällets tydligaste kärnuppgifter är att tillförsäkra medborgarna trygghet till liv, hälsa och egendom.

Synen på barns och kvinnors rättigheter och på jämställdhet skiljer sig påfallande mellan de olika demokratiska länderna, särskilt Skandinavien gentemot större delen av världen. Sverige befinner sig fortfarande i en klass för sig som ”världens mest jämställda och sekulära land”. De flesta länder saknar myndigheter som svenska Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen, och i många länder betraktas jämställdhet som ett inslag av kulturimperialism.

LÄS MER: Schyman: Hämta hem och skydda flickorna som gifts bort 

LÄS MER: Fi rasiststämplade min kamp mot hedersbrotten 

Vi måste ha nolltolerans mot kvinnoförtryck

Trots att frågan prioriteras politiskt, fortsätter våld mot kvinnor att öka. Det här är helt oacceptabelt, vi måste ha en nolltolerans och det är hela samhällets ansvar. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck visar på den djupa sprickan mellan lagarna och det som sker i verkligheten. Även där det finns lagar som skall stoppa våld mot kvinnor och barn misslyckas myndigheterna med att tillämpa dem.

Vi är så exalterade, som barn på julafton, över det vi har lyckats med i vår jämställdhetskamp. Men vad är det värt egentligen när kvinnor och barn fortfarande förtrycks av sina män, exmän och pojkvänner?

Folkrätten är emellertid mycket tydlig vad gäller statens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor och barn oavsett om våldet sker i det privata eller det offentliga. Det är en plikt för varje kommun att respektera, skydda och möjliggöra kvinnors och barns mänskliga rättigheter och kulturella, religiösa och etniska skillnader. Att stoppa/förhindra/minska våld och förtryck i nära relationer är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi ser inte bristerna i vårt eget jämställda land

Frågan jag tycker man borde ställa sig är vad kvinnors och barns liv egentligen är värda i Sverige, EU och i världen? Vi är förbannat duktiga på att säga att länder utanför EU har dålig kvinnosyn, men vi kan inte se det som händer i vårt eget land. Vi är så exalterade, som barn på julafton, över det vi har lyckats med i vår jämställdhetskamp. Men vad är det värt egentligen när kvinnor och barn fortfarande förtrycks av sina män, exmän och pojkvänner? Är vi på väg mot en nationell och politisk normalisering?

Fallet med den bortgifta 15-åringen är så orimligt som det  kan bli, om ni frågar mig. Vad är det för signaler samhället skickar ut till denna stackars unga tjej?

Sveket är alldeles oerhört, och det värsta är att det finns många fler fall där samhället vänder ryggen. Men vi är många som vägrar blunda.

Av Bahareh Mohammadi Andersson

Människorättsaktivist, lokalpolitiker (L)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Snart val ju. Mycket snack och liten verkstad.

Löfven lovar vårdsatsningar

Foto: Janerik Henriksson/TT

 

Statsminister Stefan Löfven (S) lovar satsningar på sjukvården.

– Vi ska se till att förstärka sjukvården i grunden, säger han i ett tal.

 
 Löfven talade inför omkring 500 socialdemokratiska valarbetare från hela landet på partiets valkonferens i Solna. Budskapet var att inga problem ska tas för givna och att samhället alltid går att förändra.

Löfven pekade ut lag och ordning, integration och välfärden som huvudfrågor för partiet och lyfte särskilt vården.

 

– Vi ska ha en världsledande sjukvård, sade han.

Löfven uppger att skillnaderna i vården över landet, långa väntetider och tuffa arbetsvillkor för vårdpersonalen kräver många olika lösningar.

– Det finns ingen quick fix, men det finns en gemensam nämnare och det är att anställa mer personal.

Löfven ska på måndag ge sig ut på en miniturné i landet där vården står i fokus.

Partiets valstrategi som presenterades tidigare i vinter går ut på att prioritera frågor som lag och ordning, snabbare integration av nyanlända samt bättre välfärd, med tonvikt på vården och skolan.

När det gäller migrationen uppgav Löfven att Sverige inte kan ta ett större proportionellt ansvar för flyktingmottagningen än andra EU-länder. Han betonade åter att svensk flyktingpolitik inte kan skilja sig ”väsentligt” från EU tills ett nytt gemensamt asylsystem finns på plats.

– Vi kommer inte att kunna ha det i framtiden heller. Vi måste ha en flyktingpolitik som ligger i linje med övriga EU, sade Löfven.

I Socialdemokraternas valstrategi pekas Moderaterna och Sverigedemokraterna ut som huvudmotståndare.

– Mot oss står Europas kanske mest uppgivna opposition.

Han anklagade Moderaterna för att bara vilja sänka skatter och Sverigedemokraterna för att se ”kriget” mot den organiserade brottsligheten som förlorat.

Socialdemokraterna har räknat ut att det finns omkring 750.000 väljare som kan tänka sig att gå mellan de borgerliga och S, samt 350.000 väljare som kan tänka sig att lägga sina röster på S eller SD.

Efter lördagens konferens ska flera socialdemokratiska ministrar knacka dörr i Stockholmsområdet för att träffa väjare. Ambitionen fram till valet är 1,5 miljoner samtal genom bland annat traditionellt valarbete och sociala medier.

Målet är ett valresultat över de 31 procent partiet fick i valet 2014.

Så ska (S) vinna valet

Socialdemokraternas valstrategi i korthet:

1. Sverige ska bli tryggare, med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottslighet

2. Ta tag i samhällsproblem och öka tryggheten

3. Bättre välfärd, lag och ordning och snabbare integration

4. Två målgrupper väljare: Blockbytare och väljare som står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna

5. Politiska huvudmotståndare är Moderaterna och Sverigedemokraterna

Källa: socialdemokraterna.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vad är det för sjuka män som gör detta ?

Man gripen – misstänks ha våldtagit flicka på ungdomsfest 

1 av 2
Man misstänks ha våldtagit flicka på fest

NYHETER

En man över 18 år har gripits misstänkt för att ha våldtagit en yngre flicka på en ungdomsfest i Börringe, Skåne.

Polisen har varit på plats med flera patruller under kvällen och natten.

– Vi har spärrat av platsen för en kriminalteknisk undersökning under morgonen, säger Magnus Lefèvre, vakthavande befäl vid polisen.

Polisen har under fredagskvällen och natten varit på plats vid en bygdegård, som används som festlokal, i Börringe i Svedala kommun.

När polisen anlände till platsen hade en ungdomsfest spårat ur.

– Det var stökigt redan från början. Det har varit en ganska omfattande skadegörelse och även misshandel, säger Magnus Lefèvre, vakthavande befäl vid polisen i region Syd, tidigt.

Festen avslutades av polisen vid 01-tiden och en man, som är över 18 år, kunde gripas på platsen – misstänkt för våldtäkt.

– I samband med det här bråket är det en flicka som uppger att hon blivit våldtagen. Och vi har gripit en yngre man misstänkt för våldtäkt, säger Magnus Lefèvre.

Platsen avspärrad

I övrigt är polisen förtegen, med hänsyn till att det handlar om yngre personer.

– Det har hänt i anslutning till den här festen. Hon har tagits om hand på plats och ambulans har varit där. I övrigt kan jag inte säga något.

Insatsen på platsen har varit omfattande.

– Det har varit ganska rörigt, men vi har hört vittnena som finns. Sedan får vi prata mer ingående med de berörda senare.

Platsen är nu avspärrad för en teknisk undersökning som kommer ske under lördagsmorgonen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bra jobbat Socialdemokraterna.

En sjuk kultur på Försäkringskassan

 
FOTO: JIMMY WIXTRÖM

LEDARE

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

– Väldigt mycket av de här besöken går ut på att ta reda på vad ska jag skriva i intyget. Det borde bara gå ut på  att prata med patienten ”vad kan jag hjälpa dig med, vad kan jag göra för dig”. Inte ”vad kan jag skriva för dig”.

Så säger Ellinor Lindeborg. Hon är läkare på Gröndals vårdcentral i södra Stockholm och i gårdagens avsnitt av Kropp & Själ i P1 berättades det om henne, hennes kollegor och deras arbete med att skriva sjukintyg.

 

Politiska krav

För vad läkarna skriver i de intyg som skickas till Försäkringskassan – och hur det tolkas av handläggarna – är helt avgörande för om deras patienter får sjukpenning eller inte. Men läkarna i Gröndal upplever att intygen ständigt ifrågasätts av Försäkringskassan och att de får ägna arbetstid åt att pilla i formuleringar istället för att hjälpa patienter att bli friska. Ett arbetsmiljöproblem, säger läkarna.

Bilden bekräftas i en ny rapport från Karolinska institutet där 18 000 svenska läkare tillfrågats. Enligt rapporten upplever fyra av fem läkare kontakten med Försäkringskassan som svår och man anser att kassan ständigt begär onödiga kompletteringar av intyg.

Om vi vill att läkare ska hjälpa människor tillbaka från sjukdom så måste de få koncentrera sig på att göra de arbetsuppgifter de är specialister på. Och det kan inte vara att ägna timmar åt blanketter som ska skickas till Försäkringskassan.

 

Att det ändå har blivit så har sin förklaring. Regeringen kräver av Försäkringskassanatt sjukpenningtalet – det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning per svensk – ska ner. Och myndigheten har levererat.

Varje gång en sjukskrivning ska förlängas krävs ett nytt läkarintyg och Försäkringskassan ställer allt hårdare krav på hur läkarintygen ska se ut. Utbetalningarna av sjukpenning minskar och sjukpenningtalet sjunker nu snabbare än vad man räknat med.

Vill se fler avslag

I veckan kunde tidningen ETC berätta om ett av Försäkringskassans kontor där man inte tillräckligt flitigt ökat sina avslag på ansökningar om sjukpenning. Därför har man instiftat en “medbedömargrupp” som sedan december i fjol granskar varje förlängd sjukpenningsperiod och alla beviljanden av sjukpenning till arbetslösa.

Det uttalade målet med den nya gruppen är att öka andelen avslag, och den handläggare som ligger bakom många nekanden får dessutom lönepåslag. Så ser en sjuk kultur ut.

Regeringen Löfven – som ska ha beröm för att de tog bort stupstocken i sjukförsäkringen – kunde ha storsatsat på arbetsmiljö och rehabilitering för att få människor friska men man att öka avslagen är billigare.

Priset för det får sjuka människor betala.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Är alla som jobbar på Tv idioter ?

SVT-programledaren syns onanera offentligt på gym 

1 av 3
SVT-programledaren syns onanera offentligt på gym

NÖJE

En SVT-programledare figurerar i amatörporrfilmer där han onanerar på gym bland träningsredskap.

Nu tas han bort från rutan.

– Det är klart att vi ser allvarligt på det agerandet utifrån hans publika roll, säger SVT:s presschef Camilla Hagert.

 

SVT-profilen har synts flitigt i tv-rutan de senaste åren. Nu visar det sig att han även gör egna amatörporrfilmer där han bland annat onanerar och har sex med andra.

Nöjesbladet har tagit del av en blogg där det i minst ett par år har lagts upp bilder och filmer på profilen i fråga. Samma blogg har ett Twitterkonto med över 15 000 följare.

I flera av klippen står mannen i en gymlokal där han ejakulerar i duschar och på träningsredskap. Vid ett tillfälle syns en annan gymbesökare träna i bakgrunden.

I andra videor syns han inhalera något från en liten flaska samtidigt som han onanerar. I beskrivningen kan man läsa att han tar poppers, ett läkemedelsklassat preparat som inte säljs i Sverige, och som av vissa används som en sexdrog för att öka den sexuella upphetsningen.

SVT: ”Vi ser allvarligt på det”

Nöjesbladet har varit i kontakt med ansvarig utgivare för det program där SVT-profilen medverkar. Mannens chef väljer att inte kommentera, utan hänvisar i stället till SVT:s presschef Camilla Hagert.

 

Enligt henne fick SVT vetskap om programledarens filmer sent på tisdagskvällen.

– Vi har fått information om saken och utifrån det vi vet i dag så blir det problematiskt för medarbetaren att fortsätta i sin publika roll, säger Camilla Hagert.

Innebär det att han blir kvar på SVT?

– Det är för tidigt att säga. Just nu syns han inte i rutan.

Hur går det här ihop med SVT:s värderingar?

– Det är en förtroendefråga för SVT så det är klart att vi ser allvarligt på det agerandet utifrån hans publika roll.

Camilla Hagert säger att man har varit i kontakt med medarbetaren.

– Vi kommer att fortsätta ha samtal med personen och vad det får för konsekvenser är för tidigt att säga. Vi kan inte säga så mycket mer.

Nöjesbladet har sökt SVT-programledaren.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Efter han låsts in släng bort nyckeln.

Tova Mobergs ex-pojkvän Billy Fagerström lider inte av en allvarlig psykisk störning, enligt utredningen. Foto: ALEX LJUNGDAHL
Tova Mobergs ex-pojkvän Billy Fagerström lider inte av en allvarlig psykisk störning, enligt utredningen. Foto: ALEX LJUNGDAHL
Tova Moberg. Foto: Privat
Tova Moberg. Foto: PRIVAT
Billy Fagerström är skyldig till mordet på Tova Moberg. Foto: ALEX LJUNGDAHL
Billy Fagerström är skyldig till mordet på Tova Moberg. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Tova Mobergs mördare Billy Fagerström lider inte av psykisk sjukdom

Publicerad 

Tova Mobergs expojkvän Billy Fagerström, 23, är skyldig mördare, enligt domstol.

Rättspsykiater slår fast att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning – därmed kan han straffas med fängelse.

Enligt åklagaren slog Billy Fagerström ihjäl Tova med hammare innan han fäste kroppen vid en skottkärra som sänktes ned i vattnet.

I Tova Mobergs egen dagbok, som blivit känd för polisen under mordutredningen, beskriver hon hur Billy Fagerström under en längre tid misshandlat och hotat henne.

Billy Fagerström kan nu dömas till fängelse.Foto: ALEX LJUNGDAHL

Den 30 december 2016 skrev Tova:

”Jag tror han försöker få mig att lita på honom så jag vågar träffa honom själv, sen döda mig. Men ja, vi får väl hoppas bara. (…) I morgon är det nyårsafton, detta år ska bli bra, det ska sluta bra i alla fall.”

När Billy Fagerströms mamma fick höra vad Tova skrivit i polisförhör reagerade hon:

– Åh herregud, jag ryser.

 

LÄS MER: Åklagaren kräver livstid för Tovas ex-pojkvän 

Utanför Billy Fagerströms gård hittades Tova död, i vattnet.

”Besinningslöst våld”

Tova Moberg anmäldes försvunnen den 15 maj. Kroppen hittades senare i vattnet vid expojkvännen Billy Fagerströms gård – och han häktades som mordmisstänkt.

När rättegången avslutades strax före jul beslutade Hudiksvalls tingsrätt att skicka Fagerström till rättspsyk för en undersökning. I samband med det beslutet tog rätten ställning i skuldfrågan – och ansåg att bevisningen för Billy Fagerströms skuld var övertygande.

Åklagaren Christer Sammens.Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Tittar man på Tovas situation är hon väldigt utsatt och ensam. Hon drabbas av ett besinningslöst våld och efter sin död utsatts för en väldigt omild behandling, sa åklagaren Christer Sammens i domstolen.

 

LÄS OCKSÅ: Tovas ord fick Billy Fagerströms mamma att rysa 

Nekar till anklagelserna

Nu är den rättspsykiatriska undersökningen färdig, med slutsatsen att Billy Fagerström inte led av någon allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för mordet, och att han inte lider av någon sådan nu heller. Det innebär att han kan dömas till livstids fängelse – vilket åklagare Sammens också yrkat på.

Billy Fagerström har hela tiden nekat.

Förutom mord står 23-åringen åtalad för grov kvinnofridskränkning. Den åtalspunkten rör flera fall av hot och misshandel som Fagerström enligt misstankarna utsatte Tova Moberg för.

Sorgen efter Tova Moberg, 19.Foto: ALEX LJUNGDAHL

Fagerström har konsekvent nekat till misstankarna och lämnat olika versioner med alternativa förklaringar.

– Min klient förnekar all inblandning i mord. Det har han gjort hela tiden, har hans försvarsadvokat Bo Karlsson sagt.

Rättegången återupptas för en sista förhandlingsdag den 1 februari.

Därefter kommer besked om hur Billy Fagerström straffas.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sjuk är han verkligen.

Trippelmördaren Fouad Saleh, 22: Kvinnan fick jag på köpet

Döms för trippla mord i Hallonbergen – livstids fängelse för Fouad Saleh, 22
 KRIM

Tidigare har Fouad Saleh, 22, dömts för att två gånger ha kört moppe utan hjälm.

I dag dömdes han till livstids fängelse för tre mord.

Först sköt han en annan kriminell till döds i ett garage, och sex veckor senare dödade han ett vittne till garagemordet, samt vittnets fru.

– Henne fick jag på köpet, sa Fouad Saleh om mordet på kvinnan.

Fouad Saleh, 22, dömdes i dag för tre mord

Det är en brokig bild som tecknas av den 22-årige Fouad Saleh.

Han dömdes under tisdagen till livstids fängelse för tre mord i Hallonbergen under början på förra året. Det är de första allvarliga brotten han döms för. Tidigare har han endast lagförts för att ha kört moped utan hjälm vid två tillfällen.

 

När han grips för dubbelmordet flinar han mot poliserna som tar hans bild. Under rättegången har han flera gånger uppträtt trotsigt och gett pressfotografer fingret.

Hur går man från böter för trafikbrott till tre mord?

Uppvuxen i Hallonbergen

Enligt handlingar som Aftonbladet tagit del av så föddes Fouad Saleh 1995 i Stockholm, och har större delen av sitt liv bott i Hallonbergen tillsammans med sina föräldrar och tre syskon.

Han har slutfört skolan, och även om det framkommer att han hade dålig närvaro de sista två åren, fick han fullständiga betyg.

När Fouad var 15 år var han hemma med sin pappa och sina två småsyskon när fadern plötsligt föll ihop i badrummet. Den då 15-årige Fouad var den som fick påkalla hjälp, men faderns liv stod inte att rädda.

Efter grundskolan började han på fordonsprogrammet, men vantrivdes och hoppade av efter ett och ett halvt år.

”Duktig cykeltjuv”

Efter det, berättar han, har han haft olika ströjobb, bland annat som fritidsledare för yngre barn och ett sommarjobb som skadedjursbekämpare.

 

Själv säger han att han haft andra inkomster, ”i form av cykelstölder”.

– Jag är en duktig cykeltjuv, har han berättat.

Under den rättspsykiatriska utredningen har han också berättat att han har ett ”måttligt” missbruk av cannabis. Han säger att han rökt ett ”femtiotal gånger” under de senaste två åren.

Men ingenting tyder enligt polisutredningen på att han var påverkad av alkohol eller narkotika vid tiden för dubbelmordet.

”Bristande känslomässig förmåga”

Den enda gången, bortsett från den rättspsykiatriska undersökningen, han haft kontakt med psykiatrin var när hans pappa gick bort för åtta år sedan, och han besökte BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Det framkommer i handlingarna att Fouad Saleh under den rättspsykiatriska undersökningen ”snabbt fann sig tillrätta” på psykiatriavdelningen och umgicks med de andra intagna.

”Personlighetsmässigt uppvisade Saleh bristande känslomässig förmåga med svårigheter att leva sig in i andras känslor och situationer.”

Fouad Saleh säger såväl till polisen som undersökande psykiatrer att han styrts av röster från ”Jokern” och ”Zic och ”Zac”, men detta bedömer läkarna vara en efterhandskonstruktion för att ”dämpa sin egen ångest”.

Han uppger även att han vid ett tillfälle, efter att han urinerat på golvet i sin cell, tyckt sig se hur urinen förvandlades till en delfin.

”Fått order att döda”

Vad gäller morden på vittnet och hans fru säger han i samtalet att de bröt sig in i vittnets lägenhet. Sedan var det ”en annan kraft som tog honom i besittning och i vittnets hustru uppenbarade sig en varelse som han av yttre makter fått order att döda.”

I samtal säger Saleh att han anser sig ha gjort något gott genom att döda de två personerna, eftersom de ”var besatta av en ond ande”.

I ett annat förhör säger han, om vittnets hustru: ”Henne fick jag på köpet”.

Vittnet och hans fru hade två barn.

”Visar viss ånger”

Han visade dock enligt läkarna ”viss ånger” och sa att han önskar att han kunde leva om 2017, att det varit ett misslyckat år för honom.

Han säger att han ”förstört sitt liv” och att han skulle vilja vrida klockan tillbaka till 2008–2009.

– Då var jag en lovande fotbollsspelare.

Året därpå avled hans pappa.

I dag dömdes han till lagens strängaste straff för att ha dödat tre personer och gjort två barn föräldralösa.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar